Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Německý jazyk 6


L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L 7 L 8 L 9 L 10 Literatura

Lektion 5

1. Vyčasuj tato slovesa! Nezapomeň na rozkaz v j.č. i mn.č.!

BRAUCHEN GEBEN
LESEN KÖNNEN
NEHMEN FOTOGRAFIEREN
FAHREN ESSEN
MÜSSEN LAUFEN

2. Doplň tabulku!

arbeiten   er wir
  umět,moci sie ihr
    ich heiße sie
laufe   du wir
    er ihr müsst
liegen   es sie
  číst sie wir
    ich fahre ihr

3. Doplň sloveso z nabídky do věty; věty ústně přelož!

Am Freitag ___________ ich reiten.           MÖCHTEST

Das Baby ____________ schon ins Bett gehen.           MUSS

Wer ____________ kochen?           SUCHEN

Die Kinder ____________ den Ball.           SPIELT

____________ du Suppe oder Spaghetti, Monika?           KANN

Um 14 Uhr ____________ die Klasse 4.B Fußball.           GEHE

4. Přelož!

v obýváku ________________________           do skříně ______________________

se mnou ________________________           na stole ______________________

do dětského pokoje ____________________           bez tebe ______________________

pod taškou ________________________           v kuchyni ______________________

u židle ________________________           na gauč ______________________

Skupinová práce / Práce ve dvojicích / Domácí příprava

5. Přeložte slovíčka pomocí slovníčku:

1. krb 6. umývadlo 11. postel 16. mikrovlnná trouba
2. sporák 7. koberec 12. odpadkový koš 17. zásuvka (=šuplík)
3. zrcadlo 8. stojací lampa 13. postel 18. gauč, pohovka
4. vana 9. obraz 14. záclona 19. knihovnička
5. židle 10. polštář 15. skříň 20. polička (prkno)
(zdroj: Šárka Mejzlíková, Cvičebnice německé slovní zásoby, nakladatelství Didaktis, 2006, 1.vydání, str. 27, cv.3)

Vysvětlete rčení (můžeš mluvit česky): Mein Heim ist meine Burg!

6. Použijte tato slovíčka ve větě!

TÜR           TOILETTE           FENSTER           BETT           der PC

7. Načrtni a popiš svůj pokoj!

Př. Ich habe im Kinderzimmer ein Bett. Auf dem Regal liegen 2 Bücher.