Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Úměrnost

úměrnost přímá nepřímá úlohyLiteratura

Přímá úměrnost

Příklad:

Za dvanáct kilo brambor zaplatíme 78 Kč. Kolik bude stát padesát kilo brambor?

Přímá úměrnost předpokládá, že se během děje nemění podmínky. Čím více brambor, tím více zaplatíme, přitom cena za kg se nemění.

12 kg 78 Kč
50 kg x Kč

1 kg 78 : 12 = 6,5 Kč
50 kg 6,5 . 50 = 325 Kč

 

 

Příklad:

Za čtyři kila papíru dostaneme ve sběrně 8 Kč. Kolik kilogramů papíru musíme nasbírat, abychom vydělali 13 500 Kč?

4 kg 8 Kč
x kg 13 500 Kč

1 kg 8 : 4 = 2 Kč
13 500 Kč 13 500 : 2 = 6 750 kg

 

 

Příklad:

Za dvě a čtvrt hodiny ujel řidič v autě 270 kilometrů. Jak dlouho ještě pojede, jestliže má ujet trasu 1 000 kilometrů ?

2,25 hod 270 km
x hod 1 000 km

Nemusíme nutně přepočítívat na jednu hodinu nebo kilometr. Pomocí poměru lze trojčlenkou vypočítat výsledek přímo. Poměr kilometrů (zlomek) musí odpovídat poměru hodin (zlomku)

 

x = 1 000


2,25 270
 
x = 1 000 • 2,25

270
 
x = 1 000 9


270 4
 
x = 25 1


3 1

x = 8h a 20 min

Na celou cestu bude potřebovat 8 hodin a 20 minut.