Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Úměrnost

úměrnost přímá nepřímá úlohyLiteratura

Nepřímá úměrnost

Příklad:

Čtyři čerpadla naplní bazén za 12 hodin. Za jak dlouho bude bazén napuštěn šesti stejnými čerpadly?

Úměrnost předpokládá, že se během děje nemění podmínky a všechna čerpadla mají stejný chod i přísun vody.

4 čerpadla 12 hodin
6 čerpadel x hodin

Čím více čerpadel, tím kratší doba. Čas a počet čerpadel si navzájem odpovídá v převráceném poměru:

 

x = 4


12 6
 
x = 4 • 12

6
 
x = 8

Šest čerpadel to zvládne za 8 hodin.

 

 

 

Příklad:

Dvanáct dělníků vykope příkop dlouhý 20 metrů za 15 dní. Za jak dlouho by stejný výkop vypkopalo dvacet dělníků?

12 dělníků 15 dní
20 dělníků x dní

Čím více dělníků, tím kratší doba.

 

x = 12


15 20
 
x = 12 • 15

20
 
x = 9

Dvacet dělníků by příkop vykopalo za 9 dní.

 

 

 

Příklad:

Deset zedníků postaví dům za 240 dní. Kolik zedníků by bylo potřeba, aby byl dům postaven za 100 dní?

10 zedníků 240 dní
x zedníků 100 dní

Čím více zedníků, tím kratší doba.

 

x = 240


10 100
 
x = 240 • 10

100
 
x = 24

Bude potřeba 24 dělníků.