Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Elektrické jevy

Vodivost Proud a teplota Mg. pole el. proudu Literatura

Magnetické pole elektrického proudu

Kolem vodiče, kterým prochází elektrický proud, vzniká magnetické pole. Velikost pole závisí na velikosti el. proudu a vlastnostech okolního prostředí.

Cívka je elektrická součástka - měděný drát navinutý do spirály.

Prochází-li cívkou el. proud, stává se magnetem (na jednom konci si vytvoří severní pól, na druhém jižní). Změníme-li směr el. proudu, magnetické póly cívky se vymění. Magnetické pole se vytvoří vně i uvnitř cívky.


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Elektromagnet = cívka s jádrem z magneticky měkké oceli. Vložíme-li magneticky měkkou ocel do magnet. pole cívky, kterou prochází el. proud, stane se dočasným magnetem. Vložíme-li magneticky tvrdou ocel do magnet. pole cívky, kterou prochází el. proud, stane se trvalým magnetem. Čím větší el. prou cívkou prochází, tím silnější je mg. pole elektromagnetu.
Použití elektromagnetu:
- nakládání šrotu
- třídění železné rudy
- elektromotor
- elektrický zvonek

216.jpg, 32kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

215.jpg, 26kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

214.jpg, 27kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Elektrický zvonek


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA106.jpg, 47kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA