Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Elektrické jevy

Vodivost Proud a teplota Mg. pole el. proudu Literatura

Proud a teplota

Většina látek se při průchodu elektrického proudu zahřívá.

Prochází-li vodičem elektrický proud, vodič se zahřívá. Teplota vodiče závisí na velikosti procházejícího el. proudu. Tohoto jevu využívají tepelné elektrické spotřebiče (žehlička, el. vařič, akumulační kamna, el. pec, ...). Přeměňují elektrickou energii na teplo.

d06.JPG, 3,1MB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

d05.JPG, 2,0MB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

d07.JPG, 1,3MB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

d08.JPG, 1,5MB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

d09.JPG, 895kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Tavná pojistka – chrání el. spotřebiče před následky zkratu. Při zkratu značně vzrůstá v el. obvodu velikost el. proudu. Roste teplota vodiče, která může vodič poškodit, může dojít i k požáru.

114.jpg, 58kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

117.jpg, 74kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

116.jpg, 56kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

115.jpg, 92kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA