Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 7. ročník - Raný středověk

Znaky
středověku
Stěhování
národů
Životní
styl
Byzantská
říše
První státy
v Evropě
První státy
u nás
Velká
Morava
První
Přemyslovci
Románská
kultura
Zdroje informací

Český stát za vlády prvních Přemyslovců

V době , kdy na Moravě existovala rozlehlá Velkomoravská říše, se v Čechách kmeny sjednocovaly

Nejvýznamnější byl rod Přemyslovců

kníže Bořivoj – žil v 9. st.


kníže Spytihněv I.


kníže Vratislav I.

   kníže Václav 924 – 935?

  • křesťanský kníže, vykupoval otroky, pouštěl je na svobodu
  • odváděl germánským sousedům tribut (dobytek, stříbro) – poplatek za zachování míru
  • byl zavražděn svým bratrem ve Staré Boleslavi
  • brzy po své smrti byl považován za svatého
  • 28. září – Den české státnosti (státní svátek připomínající památku knížete Václava)

Stará Boleslav
http://www.navstevapapeze.cz/

kníže Boleslav I. 935? - 967/72

   kníže Boleslav II. 967/972 - 999

  • zvaný Pobožný, nechal stavět kostely, založil ženský benediktinský klášter sv. Jiří na Pražském hradě
  • 973 bylo založeno biskupství v Praze, 2. biskupem byl sv. Vojtěch z rodu Slavníkovců
  • biskup Vojtěch nechal postavit mužský klášter v Břevnově
  • 995- vyvraždění Slavníkovců

klášter v Břevnově
http://cs.wikipedia.org

bazilika sv. Jiří
www.hrad.cz

kníže Oldřich 1012 - 1035


kníže Břetislav 1035- 1055


Vratislav II. první český král 1061 - 1092


Soběslav I. 1125- 1140


Vladislav II., druhý český král, 1140 - 1176