Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 9. ročník - Anorganické sloučeniny

Významné soli Hydrogensoli Hydráty Řešené příklady Cvičení Literatura

Cvičení

1. Uveď příklady solí vyskytujících se v přírodě jako minerály. Uveď jejich chemický název a vzorec.
2. Uveď příklady praktického užití NaCl, CaCO3 AgBr, KNO3.
3. Jmenuj příklady keramických výrobků.
4. Vyber vlastnosti, které jsou nezbytné pro použití solí jako průmyslových hnojiv:
   jsou rozpustné ve vodě, nejsou jedovaté, neobsahují příměsi, jejich výroba je levná, jsou bílé, obsahují prvky potřebné pro rostliny.
5. Jmenuj příklady přírodních a průmyslových hnojiv.
6. Uveď příklad dusíkatého (fosforečného, draselného, vápenatého, kombinovaného) hnojiva.
7. Z čeho je tvořená vápenná malta?
8. Jaký je rozdíl mezi cementem a betonem?
9. Síran draselný je hnojivo. Jak bys ho vyrobil? Napiš rovnici reakce.