Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 9. ročník - Anorganické sloučeniny

Významné soli Hydrogensoli Hydráty Řešené příklady Cvičení Literatura

Literatura a internetové odkazy

  1. Základy chemie 1, 2, P. Beneš, V. Pumpr, J. Banýr, Nakladatelství FORTUNA Praha, 1993
  2. Chemie I, II, I. Karger, D Pečová, P. Peč, Nakladatelství PRODOS
  3. Odmaturuj z chemie, M. Benešová, H. Satrapová, Nakladatelství DIDAKTIK
  4. Chemie 8, 9, Jiří Škoda, Pavel Doulík, Nakladatelství FRAUS 2006
  5. Chemie na každém kroku, Nakl. MOBY DICK, Praha
  6. CD - Animovaná chemie 1993, Macromedia Inc.
  7. http://www.wikipedia.cz
  8. http://xantina.hyperlink.cz