Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Přírodopis - 8. ročník - Jednobuněčné organismy a viry

Buněčná biologie Viry Bakterie Sinice Řasy Houby Prvoci Zdroje informací

Prvoci

Charakteristika


Trypanosoma spavičná


Měňavky


Trepka velká


Dírkonošci