Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 6. ročník - Planeta Země

Vesmír
a Země
Vývoj poznání
o vesmíru
Tvar, rozměry
a pohyb Země
Měsíc,
pohyby, fáze
Poledníky
a rovnoběžky
Zeměpisná
poloha
Glóbus
a mapa
Zdroje informací

Glóbus a mapa

Glóbus

Mapa

Výškopis

Polohopis

Druhy map

Práce s mapou