Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 6. ročník - Planeta Země

Vesmír
a Země
Vývoj poznání
o vesmíru
Tvar, rozměry
a pohyb Země
Měsíc,
pohyby, fáze
Poledníky
a rovnoběžky
Zeměpisná
poloha
Glóbus
a mapa
Zdroje informací

Měsíc, pohyby, fáze

Měsíc

Základní pohyby

Fáze Měsíce

průběh fází Měsíce
nov 1. čtvrť úplněk poslední čtvrť nov
pohled proti směru světla pohled kolmo na směr světla pohled ve směru světla pohled kolmo na směr světla pohled proti směru světla

Dobývání Měsíce