Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Radioaktivita

Atomová jádra Radioaktivita Jaderné záření Literatura

Radioaktivní záření


Záření alfa (α) je tvořeno jádry atomu helia He. Je pohlcováno listem papíru, tenkou vrstvou vzduchu.

Záření beta (β) je tvořeno elektrony nebo pozitrony (kladně nabitá částice se stejnou hmotností jako elektron). Je pohlcováno tenkým hliníkovým plechem.

Záření gama (γ) je krátkovlnné elmg. záření. Je pohlcováno vrstvou olova.

Záření neutronové je tvořeno proudem letících neutronů. Je pohlcováno silnou vrstvou vody nebo betonu.

Využití jaderného záření
a) Metoda značených atomů – využívá toho, že některé prvky mají vedle stabilních izotopů i izotopy radioaktivní. Malé množství tohoto izotopu vpravíme do organismu a můžeme sledovat jeho koloběh.
b) Metoda radiouhlíková – určujeme jí stáří organických látek.
c) Diagnostika nemocí, ozařování zhoubných nádorů
d) Sterilizace lékařských nástrojů
e) Ozařování potravin (zabraňuje kažení, klíčení)
f) Defektoskopie – zjišťování poruch, prasklin v kovech