Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Látka a těleso

Tělesa a látky Vlastnosti látek Vzájemné působení Měření síly Literatura

Vzájemné působení těles

Působení těles je vždy vzájemné. Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí současně druhé těleso na první.

Působením síly můžeme měnit tvar tělesa nebo pohyb tělesa.

Tělesa mohou na sebe působit při dotyku nebo na dálku (el. silou, magnet. silou, gravit. silou).