Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 9. ročník - Současnost

Československo
v 60. letech
Rok
1968 a 1969
Normalizace
v ČSSR
Osobnosti
v 70. a 80. letech
Charta 77
Sametová
revoluce
Svět
v 70. a 80. letech
Světové
osobnosti
Nebezpečí
terorizmu
Zdroje informací

Literatura použitá při tvorbě souboru Dějepis