Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 2. ročník - Člověk a jeho zdraví

Lidské tělo Bezpečné chování Osobní bezpečí Silniční provoz Mimořádné události Zdroje informací

Mimořádné události

Někdy se může stát, že lidé jsou v ohrožení života – například při požáru. Neměli by panikařit a zmatkovat. Měli by se snažit co nejrychleji dostat do bezpečí. Děti ale často neví, jak se v takových případech chovat. Proto si ve škole zkoušejí, jak se zachovat, kdyby ve škole například začalo hořet nebo kdyby bylo potřeba rychle opustit školní budovu. Tomu zkoušení se říká cvičný poplach.

Vypadá to při něm asi takhle:

Ze školního rozhlasu na zdi se ozve ječivý zvuk sirény.
www.axima.cz
mm.denik.cz
Žáci se v klidu zvednou od práce a seřadí se u dveří třídy.
Ze dveří vychází ve dvojicích rychle za učitelem, který je určenými dveřmi vyvede mimo budovu.
Po skončení cvičného poplachu se žáci vrací zpět do své třídy a pokračují v práci.
www.hamuliakovskedeti.sk

Kdyby byl poplach opravdový, žáci už ví,
že při poplachu se nepřezouvají ani si s sebou neberou aktovky a ví, kterými dveřmi vyjdou ven.

Čísla tísňového volání

Hlášení mimořádné situace musí obsahovat

V případě nouze použijeme tísňové linky

150 hasiči sto padesát hasiči
oheň jenom zasyčí
nula jako smotaná
hasičská hadice
155 lékař sto padesát pět
doktor je tu hned
pětka jako
invalidní vozík
158 policie sto padesát osm znám
policistům zavolám
osmička jako
policejní pouta
156 městská policie
112 jednotné číslo pro hasiče,
lékaře i policii
800 155 155 linka bezpečí
pro děti a mládež
800 111 113 vzkaz domů
lb@linkabezpeci.cz internetová linka

Další důležité informace