Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Egypt

rok dynastie faraon události
----------- -------------------------------------- ---------------------- ------------------------------------------------------------------------
- 3000 Prehistorické období
1. a 2. dynastie Menes první písemné symboly
0
-2650 Stará říše
3. dynastie Džóser hlavní město Memfis
první stupňovitá pyramida
-2600 4. dynastie Chufev sfinga v Gíze, Chufevova (Cheopsova) pyramida
Chufevova (Cheopsova) pyramida
5. dynastie Sahure otevřené chrámy slunce
6. dynastie Pjopej II.
0
-2189 První mezidobí
9. - 10. dynastie počátek víry, že každý zemřelý se stává Usirem
vznik myšlenky soudu nad zesnulými
0
-2040 Střední říše
11. dynastie Mentuhotep hlavní město Théby
12. dynastie Amenemhét zádušní chrám Amenhetepa III. - tzv. labyrint
13. dynastie Sebekhotep
0
-1658 Druhé mezidobí
15. dynastie nadvláda Hyksósů
16. dynastie sídlo Hatvoret
syrský bůh postaven na roveň bohu Hyksósů
17. dynastie poslední královské hroby v podobě pyramid
0
-1552 Nová říše
18. dynastie Amenofis hlavním bohem se stává Amon
Tutmósis Amónův chám v Thébách - chrámy v Karnaku a Luxoru
Hatšepsut Hatšepsutin zádušní chrám
Amenofis Memnonovy kolosy
Achnaton
Nefertiti
Tutanchamon
-1306 19. dynastie Ramese II. urovnání vztahů s Chetity
skalní chrám v Abú Simbelu
-1186 20. dynastie Ramese III. poslední velké rovinutí moci
0
-1070 Přechod k pozdnímu období
21. dynastie posvátná zvířata se stávají objekty uctívání
22. dynastie lybijští panovníci
25. dynastie núbijští (etiopští) panovníci
Egypt dobyli Asyřané
0
-663 Pozdní období
27. dynastie perská nadvláda
0
-332 Řecké období
Ptolemaios hlavní město Alexandrie
-31 říši dobyl Alexandr Veliký