Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - Časová osa

České země Starověké středomoří 2. světová válka

2. světová válka

Časový průběhrok Východní fronta Západní fronta Tichomoří
------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------
1939
* 1. září - napadení Polska
* koncem září Polsko kapitulovalo
* východní Polsko je obsazeno SSSR

* 3. září - Velká Británie a Francie vyhlašují válku Německu
1940
*sovětsko-finská válka
*násilná sovětizace pobaltských republikc

*napadení Norska a Dánska Německem
* obsazení států Beneluxu
* zahájení útoku na Francii
* letecká bitva o Anglii
* k fašistickému bloku se přidávají vlády Maďarska, Rumunska, Bulharska
* pokus Itálie o dobytí britských kolonií v Africe
1941
* útok na Jugoslávii a Řecko
* napadení SSSR Německem (22. červen )
* blokáda Leningradu
* bitva o Moskvu

* obsazení Řecka a Kréty německým vojskem

* napadení USA Japonskem - Pearl Harbor (7. prosinec)
1942
* bitva u Stalingradu (srpen - listopad) - zvrat ve 2. světové válce

* německo - italské jednotky zahájily útok na Egypt
* červen - dobyt Tobruk
* vylodění spojenců v Africe (listopad)

* Japonské vojsko obsazuje ostrovy v Tichomoří, Barmu
* bitva o Midway (červen)
* bitva o Guadalcanal
1943
* likvidace obklíčených německých vojsk u Stalingradu (leden)
* Teheránská konference
* tanková bitva u Kurska (červenec)
* osvobozen Kyjev (listopad)

*americká letadla poprvé bombardovala Německo (leden)
* německá kapitulace v Africe (květen)
* vylodění na Sicílii (10. červenec)
* vylodění v Itálii

* australské jednotky se vylodily na Nové Guinei (září)
1944
* skončilo obležení Leningradu (leden)
* osvobozování SSSR
* ruská armáda vstoupila do Rumunska
* Rusové vstoupili do Východního Pruska (16. říjen

* poslední německý nálet na Londýn (29. květen)
* vylodění v Normandii (6. červen)
* osvobozena Paříž (25. srpen)
* Ardenská ofenzíva (prosinec - leden)

* osvobozování Tichomoří
* dobývání Šalamounových ostrovů spojenci
1945
* Jaltská konference
* ruská armáda útočí na území Německa (leden)
* osvobození Polska a Maďarska
* bitva o Berlín (24. duben až 2. květen)
* Hitler spáchal sebevraždu (30. duben)
* kapitulace Německa (8. květen)
* Postupimská dohoda (červenec - srpen)
* Norimberský proces (listopad až říjen 1946)

* dobývání Německa
* poslední nálet na Berlín (20. duben)

* Sovětský svaz vyhlásil válku Japonsku a zahájil ofenzivu v Mandžusku
* svržení atomových bomb na japonská města Hirošimu (6. srpen) a Nagasaki (9. srpen)
* konec války (2. září)